Προμήθεια Ανταλλακτικών – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Ανταλλακτικών

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή Ανταλλακτικά Ασθενοφόρων ΕΚΑΒ Λάρισας
Αριθμός Εντολής 57/16-06-2022
ΑΔΑ ΩΜΝ3ΟΡ1Π-3Ε2
ΑΔΑΜ 22REQ010798333
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-07-2022 - Ωρα 14.30
Αρχείο PDF pdf
Bear