ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΚΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 15-03-2018
Αριθμός Διακήρυξης 22Τ/2018
ΑΔΑ Ψ9ΨΘΟΡ1Π-ΚΧΖ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-03-2018 - Ωρα 12:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear