Προμήθεια Ανταλλακτικών ΑΕ 292/22-05-20 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Ανταλλακτικών ΑΕ 292/22-05-20 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΣΠΡΕΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΝΩΝ , ΤΕΜ. 200 Πιθανή δαπάνη 744,00 €
2. ΣΠΡΕΙ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ, ΤΕΜ. 60 Πιθανή δαπάνη 248,50 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 22-05-2020
Αριθμός Διακήρυξης AE 292/2020
ΑΔΑ 6100ΟΡ1Π-ΗΚ4
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-05-2020 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear