ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1. Εξωτερικός καθρέφτης Θερμαινόμενος 1 τεμ. Γνήσιο ανταλλακτικό Α9068103093

2. Οπίσθιο Φανάρι 1 τεμ. Γνήσιο ανταλλακτικό Α9068200264
Αριθμός Εντολής 96/13-08-2020
ΑΔΑ Ψ079ΟΡ1Π-ΥΥΞ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-08-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear