Προμήθεια Ανταλλακτικών ΑΕ 275/18-05-20 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Ανταλλακτικών ΑΕ 275/18-05-20 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΦΑΝΑΡΙ ΟΠΙΣΘΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ VW T5 DIESEL ΚΩΔΙΚΟΣ:7Η0945095Κ
Ημερομηνία Διακήρυξης 19-05-2020
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 275/2020
ΑΔΑ ΩΗΕΜΟΡ1Π-ΕΔ5
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-05-2020 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear