Προμήθεια Ανταλλακτικών ΑΕ 270/18-05-20 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Ανταλλακτικών ΑΕ 270/18-05-20 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΜΟΤΕΡ ΑΕΡΑ PEUGEOT 1607115280 (Τεμ:1) πιθανή δαπάνη 1.376,40 €
2.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΟΛ/ΩΝ ΛΕΙΤ/ΩΝ PEUGEOT 1606904980(Τεμ:1) πιθανή δαπάνη 193,44 €
3. ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΕΡΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. ΚΗΗ-7455 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ PEUGEOT BOXER Τεμ:1 πιθανή δαπάνη 161,20 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 19-05-2020
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 270/2020
ΑΔΑ ΩΗΕΜΟΡ1Π-ΕΔ5 60ΝΝΟΡ1Π-0ΙΒ
ΑΔΑΜ 20PRΕQ006722186 2020-05-18
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-05-2020 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear