Προμήθεια Ανταλλακτικών ΑΕ 260/12-05-2020 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Ανταλλακτικών ΑΕ 260/12-05-2020 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΑΣΙΘΗΤΗΡΑΣ ΛΑΜΔΑ MERCEDES 313 CDI ΚΩΔΙΚΟΣ MERCEDES:Α0035427018 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ BOSCH:0258017016 (Tεμ:2) πιθανή δαπάνη 230,64 €
2. ΑΣΙΘΗΤΗΡΑΣ ΛΑΜΔΑ MERCEDES 313 CDI ΚΩΔΙΚΟΣ MERCEDES:Α0065494918 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ BOSCH:0281004203(Tεμ:2) πιθανή δαπάνη 168,64 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 12-05-2020
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 260/2020
ΑΔΑ ΩΗΕΜΟΡ1Π-ΕΔ5
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-05-2020 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear