Προμήθεια Ανταλλακτικών ΑΕ 205/9-04-2020 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Ανταλλακτικών ΑΕ 205/9-04-2020

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ ΝΕΡΟΥ P600 (Tεμ:100) πιθανή δαπάνη 34,72 €
2. ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ ΝΕΡΟΥ P800 (Tεμ:100) πιθανή δαπάνη 34,72 €
3. ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ ΝΕΡΟΥ P1500 (Tεμ:100) πιθανή δαπάνη 34,72€
4. ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ ΝΕΡΟΥ P2000 (Tεμ:100) πιθανή δαπάνη 34,72€
5. ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ No 80 (ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ) (Tεμ:100) πιθανή δαπάνη 39,68 €
6. ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ No 120 (ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ) (Tεμ:100) πιθανή δαπάνη 39,68 €
7. ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ No 100 (ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ) (Tεμ:100) πιθανή δαπάνη 39,68 €
8. ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ No150 (ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ) (Tεμ:100) πιθανή δαπάνη 39,68 €
9. ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ No 320 (ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ) (Tεμ:100) πιθανή δαπάνη 39,68 €
10. ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ No 60 (ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ) (Tεμ:100) πιθανή δαπάνη 39,68 €
11. ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ No 40 (ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ) (Tεμ:100) πιθανή δαπάνη 39,68 €
12. ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ No 180 (ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ) (Tεμ:100) πιθανή δαπάνη 39,68 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 16-04-2020
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 205/2020
ΑΔΑ ΩΡΩΥΟΡ1Π-Ξ62
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-04-2020 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear