ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 07-06-2018
Αριθμός Διακήρυξης 77Τ, 78Τ/2018
ΑΔΑ ΨΞΘ1ΟΡ1Π-571
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-06-2018 - Ωρα 10:00 π.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear