ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 21-05-2018
Αριθμός Διακήρυξης 59Τ, 60Τ/2018
ΑΔΑ ΨΠΨ6ΟΡ1Π-5ΛΙ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-06-2018 - Ωρα 12:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear