Προμήθεια Ανταλλακκτικών Ασθενοφόρων ΑΕ 446/28-06-2021 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Ανταλλακκτικών Ασθενοφόρων ΑΕ 446/28-06-2021 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. Εργασία τακτικής συντήρησης (service) στην υπ΄ αριθμ. ΙΤΕ-354 μοτοσυκλέτας, τύπου Yamaha TDM-900. ΤΕΜ:1
2. Τσιμούχα λαδιού 4PU-23145-01 ΤΕΜ:2
3. Στεγανωτικός δακτύλιος 4V4-23153-L0 ΤΕΜ:2
4. Τσιμούχα 4PU-23144-00 ΤΕΜ:2
5. Λάδι κινητήρα μοτοσυκλέτας Yamaha TDM-900 ΤΕΜ:1
Ημερομηνία Διακήρυξης 30-06-2021
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 446/2021
ΑΔΑ 6ΟΘ8ΟΡ1Π-ΙΟΞ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-07-2021 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear