ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛ/ΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ 5963 ΑΣΘ/ΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ-ΔΡΑΜΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛ/ΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ 5963 ΑΣΘ/ΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ-ΔΡΑΜΑΣ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛ/ΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ 5963 ΑΣΘ/ΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ-ΔΡΑΜΑΣ
Αριθμός Εντολής 130Τ/13-06-2017
ΑΔΑ ΩΞ7ΦΟΡ1Π-ΛΣ5
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-06-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear