ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛ/ΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ 4529 ΑΣΘ/ΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΚΑΒ-ΣΕΡΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛ/ΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ 4529 ΑΣΘ/ΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΚΑΒ-ΣΕΡΡΩΝ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛ/ΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ 4529 ΑΣΘ/ΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΚΑΒ-ΣΕΡΡΩΝ
Αριθμός Εντολής 195T/23-10-2017
ΑΔΑ ΨΘΝΦΟΡ1Π-ΗΑΒ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-10-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear