ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ -ΚΑΒΑΛΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ -ΚΑΒΑΛΑΣ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ -ΚΑΒΑΛΑΣ
Αριθμός Εντολής 46Λ/25-05-2017
ΑΔΑ ΩΩΛ7ΟΡ1Π-ΨΞΦ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-06-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear