ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΣΕΡΒΙΣ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΣΕΡΒΙΣ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΣΕΡΒΙΣ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ
Αριθμός Εντολής 128T/08-06-2017
ΑΔΑ Ω15ΜΟΡ1Π-ΦΑΤ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-06-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear