ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ
Αριθμός Εντολής 86Λ/13-10-2017
ΑΔΑ Ω5ΜΡΟΡ1Π-ΧΥ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-11-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear