ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ 4560 ΑΣΘ/ΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ-ΣΕΡΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ 4560 ΑΣΘ/ΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ-ΣΕΡΡΩΝ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ 4560 ΑΣΘ/ΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ-ΣΕΡΡΩΝ
Αριθμός Εντολής 136Τ/06-07-2017
ΑΔΑ Ω3ΒΤΟΡ1Π-ΖΥ9
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-07-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear