ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ 3832 Ι.Χ. ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ 3832 Ι.Χ. ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ 3832 Ι.Χ. ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ
Αριθμός Εντολής 200Τ/26-10-2017
ΑΔΑ 62ΘΓΟΡ1Π-Χ4Π
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-11-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear