ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΗΙ 3243 ΚΑΙ ΚΗΙ 6437 ΑΣΘ/ΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΗΙ 3243 ΚΑΙ ΚΗΙ 6437 ΑΣΘ/ΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΗΙ 3243 ΚΑΙ ΚΗΙ 6437 ΑΣΘ/ΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ
Αριθμός Εντολής 170T/10-08-2017
ΑΔΑ ΨΧ79ΟΡ1Π-ΙΗΑ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-08-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear