ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ-ΣΕΡΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ-ΣΕΡΡΩΝ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ-ΣΕΡΡΩΝ
Αριθμός Εντολής 60Λ/06-07-2017
ΑΔΑ 6ΧΓΙΟΡ1Π-3ΧΡ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-07-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear