ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΠΛΑΙΝΟ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΓΙΑ CITROEN JUMBER) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΠΛΑΙΝΟ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΓΙΑ CITROEN JUMBER)

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΠΛΑΙΝΟ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΓΙΑ CITROEN JUMBER)
Αριθμός Εντολής 148/21-09-2017
ΑΔΑ ΩΕ54ΟΡ1Π-ΖΜΣ
ΑΔΑΜ 17PROC002022052
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-10-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear