Προμήθεια Ανταλακτικών και Επισκευή Ασθενοφόρου ΚΗΙ 6176 ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ Τομέας Βόλου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Ανταλακτικών και Επισκευή Ασθενοφόρου ΚΗΙ 6176 ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ Τομέας Βόλου

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προμήθεια Ανταλακτικών και Επισκευή Ασθενοφόρου ΚΗΙ 6176 ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ Τομέας Βόλου εκτιμώμενης αξίας 804,59€
Ημερομηνία Διακήρυξης 09-10-2018
Αριθμός Διακήρυξης 6815/2018
ΑΔΑ ΩΚΩΕΟΡ1Π-Γ38
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-10-2018 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear