Προμήθεια ανταλακτικών για τα ΚΗΙ 9997 και ΚΗΟ 5270 Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Τομέα Χίου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλακτικών για τα ΚΗΙ 9997 και ΚΗΟ 5270 Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Τομέα Χίου

-- ΑΚΥΡΩΣΗ --
Αιτία Ακύρωσης
Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΗΙ – 9997 ΚΑΙ ΚΗΟ – 5270 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΧΙΟΥ ΜΑΡΚΑΣ VW TRANSPORTER ( ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ )
Αριθμός Εντολής 148/03-06-2020
ΑΔΑ ΨΟ5ΥΟΡ1Π-Σ6Ρ
ΑΔΑΜ 20PROC006866250
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-06-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear