ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΩΝ VHF ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΡΑΔΙΟΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΩΝ VHF ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΡΑΔΙΟΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΩΝ VHF ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΡΑΔΙΟΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Αριθμός Εντολής Τ07/17-02-2022
ΑΔΑ Ψ03ΧΟΡ1Π-ΠΩΞ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-08-2022 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear