ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ
Ημερομηνία Διακήρυξης 29-03-2019
Αριθμός Διακήρυξης 29/19/2019
ΑΔΑ 6Ν4ΛΟΡ1Π-ΘΞ0
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-04-2019 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear