ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ PEUGEOT ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΚ.2/23) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ PEUGEOT ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΚ.2/23)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ PEUGEOT ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 09-03-2023
Αριθμός Διακήρυξης 2/2023
ΑΔΑ 9ΠΕΑΟΡ1Π-ΧΘΧ
ΑΔΑΜ 23PROC012254265
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-04-2023 - Ωρα 23.59
Αρχείο PDF pdf
Bear