ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ MERCEDES EKAB ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΚ. 5/21) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ MERCEDES EKAB ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΚ. 5/21)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ MERCEDES EKAB ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 09-08-2021
Αριθμός Διακήρυξης 5/2021
ΑΔΑ Ψ4ΒΛΟΡ1Π-72Η
ΑΔΑΜ 21PROC009049667
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-08-2021 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear