ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ FIAT ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Α44/13-4-23) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ FIAT ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Α44/13-4-23)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ FIAT ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΣΩ 4ΜΗΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αριθμός Εντολής Α44/13-04-2023
ΑΔΑ 6ΓΠ0ΟΡ1Π-ΜΥΨ
ΑΔΑΜ 23PROC012580880
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-05-2023 - Ωρα 11.30
Αρχείο PDF pdf
Bear