ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ MERCEDES 313 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ MERCEDES 313

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ MERCEDES SPRINTER 313:
1. ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΕΜΠΡΟΣ, Α 906 320 1333, 6 ΤΜΧ.
2. ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΠΙΣΩ, Α 906 320 1431, 6 ΤΜΧ.

MERCEDES SPRINTER 313 SC 4X4 MODEL' 2014 DIESEL, ME
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ:WDB9066331S905837.
H MEIOΔΟΣΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ.
Τα ανταλλακτικά θα μπορούν να είναι πρώτης τοποθέτησης
(OEM,OES) ή εφάμιλλης ποιότητας (matching quality) και να
συνοδεύονται από την προβλεπόμενη από τον νόμο εγγύηση
και πιστοποίηση που βεβαιώνει ότι πλθρούν τα ποιοτικά
κριτήρια του κατασκευαστή.
Αριθμός Εντολής 153/22-09-2017
ΑΔΑ 7ΓΘ0ΟΡ1Π-Κ02
ΑΔΑΜ 17REQ001981190
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-10-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear