ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΣΥΡΙΓΓΕΣ Νο5
ΣΥΡΙΓΓΕΣ Νο10
ΣΥΡΙΓΓΕΣ Νο20
ΣΥΡΙΓΓΕΣ Νο60
ΒΕΛΟΝΕΣ 26G
ΚΟΛΑΡΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Νο8
ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ Νο8
ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ Νο10
Αριθμός Εντολής 27/18-02-2019
ΑΔΑ 64Υ0ΟΡ1Π-75Η
ΑΔΑΜ 19PROC004720283
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-04-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear