ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Β20/19-9-19) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Β20/19-9-19)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΑΜΙΑΣ (1. Φλεβοκαθετήρες, 2. Μάσκες μη επανεισπνοής παίδων κ΄ ενηλίκων, 3. Μάσκες απλές οξυγόνου παίδων κ΄ ενηλίκων, 4. Απλή μη αποστειρωμένη γάζα, 5. Στιγμιαίος ξηρός πάγος, 6. Ελαστικοί επίδεσμοι)
Αριθμός Εντολής Β20/19-09-2019
ΑΔΑ 6ΨΦΧΟΡ1Π-ΧΤΝ
ΑΔΑΜ 19PROC005602040
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-10-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear