ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ/MONITOR ΤΥΠΟΥ LIFEPAK 15 PHYSIO-CONTROL ΤΗΣ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ/MONITOR ΤΥΠΟΥ LIFEPAK 15 PHYSIO-CONTROL ΤΗΣ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΗΣ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ/MONITOR ΤΥΠΟΥ LIFEPAK 15 PHYSIO-CONTROL ΤΗΣ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 25-05-2021
Αριθμός Διακήρυξης 82/21/2021
ΑΔΑ ΨΨ2ΡΟΡ1Π-ΡΛ4
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-06-2021 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear