ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Τα ζητούμενα με α/α 1 - 8 χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση
επισκευαστικών εργασιών στο αμάξωμα και το πλαίσιο των
υπηρεσιακών οχημάτων από το Φανοποιείο του Συνεργείου.
Τα ζητούμενα με α/α 9 - 10 χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση
επισκευαστικών εργασιών στο μηχανικό τμήμα των υπηρεσιακών
οχημάτων.
Αριθμός Εντολής 41/25-04-2018
ΑΔΑ 63Ξ1ΟΡ1Π-ΞΕΑ
ΑΔΑΜ 18REQ002996855
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-05-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear