ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΚΑΙ ΦΑΞ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΚΑΙ ΦΑΞ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΚΑΙ ΦΑΞ

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ
Αριθμός Εντολής 71/20-06-2018
ΑΔΑ 6Σ0ΨΟΡ1Π-596
ΑΔΑΜ 18REQ003290054
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-07-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear