ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή προμήθεια αναλώσιμων υλικών των απινιδωτών AED τύπου LIFEPAK 1000 και LIFEPAK 15 PHYSIO CONTROL 9 για το ΕΚΑΒ,
Ημερομηνία Διακήρυξης 22-03-2022
Αριθμός Διακήρυξης 4Α/22 ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 157933/2022
ΑΔΑ ΩΜ0ΤΟΡ1Π-ΧΛ2
ΑΔΑΜ 22PROC010243529
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-04-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear