ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ

ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Αριθμός Εντολής 68/19-06-2018
ΑΔΑ Ω7ΩΜΟΡ1Π-2Ν7
ΑΔΑΜ 18REQ003280225
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-07-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear