Προμήθεια Αναλώσιμων και Ανταλλακτικών Οχημάτων – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Αναλώσιμων και Ανταλλακτικών Οχημάτων

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ
ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ,
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ, ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ PEUGEOT, ΔΩΡΕΑΣ ΙΣΝ.
ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.
Αριθμός Εντολής 129/18-08-2020
ΑΔΑ Ψ2ΒΛΟΡ1Π-ΞΞΩ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-08-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear