ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΤΗΣ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΤΗΣ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΤΗΣ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ
Ημερομηνία Διακήρυξης 21-07-2017
Αριθμός Διακήρυξης 51/17/2017
ΑΔΑ Ψ4Λ6ΟΡ1Π-ΨΑ5
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-08-2017 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear