ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ INRICO T320 ZELLO ΠΟΥ ΧΡΗ- ΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΥΡΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ INRICO T320 ZELLO ΠΟΥ ΧΡΗ- ΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΥΡΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ INRICO T320 ZELLO ΠΟΥ ΧΡΗ- ΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΥΡΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Αριθμός Εντολής Τ64/28-06-2022
ΑΔΑ ΨΤ6ΞΟΡ1Π-ΩΧΘ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-07-2022 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear