ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΣΑΚΧΑΡΟΜΕΤΡΑ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΣΑΚΧΑΡΟΜΕΤΡΑ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΜΕΤΡΟΥ ΒΙΟΝΙΜΕ GS550 12 κουτιά Χ 50
ΣΚΑΡΦΙΣΙΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΓΙΑ ΣΑΚΧΑΡΟΜΕΤΡΑ ΒΙΟΝΙΜΕ GS550 6 κουτιά Χ 100
Αριθμός Εντολής 104/24-04-2019
ΑΔΑ Ψ695ΟΡ1Π-6Γ5
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-05-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear