ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΟ FIAT ΚΗΗ 4529 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΟ FIAT ΚΗΗ 4529

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ ZFA25000001854958
Αριθμός Εντολής 145T/23-10-2019
ΑΔΑ ΩΩΦΟΟΡ1Π-8ΚΟ
ΑΔΑΜ 20PROC006455915
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-03-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear