ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΦΟΡΕΙΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΦΟΡΕΙΩΝ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1) ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗΣ ΠΟΔΙΩΝ ΦΟΡΕΙΩΝ Κωδ.A1F2-00-310-695-005-060N 4τεμ.
2) ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΠΛΑΤΗΣ ΦΟΡΕΙΟΥ Κωδ.V00386 4τεμ.
Αριθμός Εντολής 642/15-11-2017
ΑΔΑ 64ΞΟΟΡ1Π-5ΨΡ
ΑΔΑΜ 17PROC002360541
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-12-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear