ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΜΩΝΙΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΜΩΝΙΑΣ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΜΜΩΝΙΑ σε STICK 50τεμ.
Αριθμός Εντολής 110/06-05-2019
ΑΔΑ Ψ2Η5ΟΡ1Π-ΙΗΑ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-05-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear