ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΜΩΝΙΑΣ ΣΕ ΣΤΙΚ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΜΩΝΙΑΣ ΣΕ ΣΤΙΚ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΜΜΩΝΙΑ ΣΕ ΣΤΙΚ 50τεμ.
Αριθμός Εντολής 110/06-05-2020
ΑΔΑ Ψ8ΑΨΟΡ1Π-ΠΩΒ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-06-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear