ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΧΕΡΙΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΧΕΡΙΩΝ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 1.500τεμ.
Αριθμός Εντολής 28/28-02-2022
ΑΔΑ 6Λ6ΤΟΡ1Π-ΑΑΤ
ΑΔΑΜ 22PROC010361227
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-04-2022 - Ωρα 13:00
Αρχείο PDF pdf
Bear