ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΣΠΡΕΪ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΣΠΡΕΪ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΣΠΡΕΪ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 600τεμ.
Αριθμός Εντολής 86/28-04-2021
ΑΔΑ 6ΖΙΚΟΡ1Π-Π9Ι
ΑΔΑΜ 21PROC008622385
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-05-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear