ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΣΠΡΕΪ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΣΠΡΕΪ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΣΠΡΕΪ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ ΧΕΙΡΟΣ 3.000τεμ.
Αριθμός Εντολής 27/28-02-2022
ΑΔΑ 9ΜΝ0ΟΡ1Π-Δ5Ε
ΑΔΑΜ 22PROC010361206
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-04-2022 - Ωρα 13:00
Αρχείο PDF pdf
Bear