ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ SPRAY ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1LT ΤΗΣ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ SPRAY ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1LT ΤΗΣ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ SPRAY ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1LT ΤΗΣ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ
Ημερομηνία Διακήρυξης 04-07-2019
Αριθμός Διακήρυξης 41/19/2019
ΑΔΑ ΩΔ57ΟΡ1Π-ΗΟ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-07-2019 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear