Προμήθεια αλκοολούχου αντισηπτικού χεριών για το Παράρτημα ΕΚΑΒ Μυτιλήνης και των Τομέων ΕΚΑΒ Τομέα Σύρου και Ρόδου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια αλκοολούχου αντισηπτικού χεριών για το Παράρτημα ΕΚΑΒ Μυτιλήνης και των Τομέων ΕΚΑΒ Τομέα Σύρου και Ρόδου

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟΥ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟΥ ΧΕΡΙΩΝ ΤΟΥ 1L ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΚΑΒ ΣΥΡΟΥ ΚΑΙ ΡΟΔΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 20-03-2019
Αριθμός Διακήρυξης 52/2019
ΑΔΑ 6ΟΩΟΟΡ1Π-Ψ0Ρ
ΑΔΑΜ 19PROC004741714
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-04-2019 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear