Προμήθεια αλκοολούχου αντισηπτικού χεριών για Παράρτημα ΕΚΑΒ Μυτιλήνης και Τομείς – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια αλκοολούχου αντισηπτικού χεριών για Παράρτημα ΕΚΑΒ Μυτιλήνης και Τομείς

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟΥ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟΥ ΧΕΡΙΩΝ ΤΟΥ 1L ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 20-08-2018
Αριθμός Διακήρυξης 193/2018
ΑΔΑ 6ΥΚΓΟΡ1Π-36Ξ
ΑΔΑΜ 18PROC003767114
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-10-2018 - Ωρα 14:30μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear